============================================= -->

KULLANIM KOŞULLARI

Dijitalpanotv.com internet sitesinin kullanımı ve sitede sunulan içeriğe erişim ile Kullanım Şartlarını ve sitede yayınlanan tüm Yasal Uyarı ve Şartları okuduğunuzu ve bilgi sahibi olduğunuzu kabul etmektesiniz. Dijitalpanotv.com bu çerçevedeki tüm Kulllanım Şartlarını dilediği zaman yenileme, değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar.

 

Dijitalpanotv.com internet sitesini kullanmak ve içeriğine erişmek ile Kullanım Şartlarını kabul etmektesiniz.

 

Dijitalpanotv.com burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her nitelikteki eğitmenin ve moderatörün; meslektaşları, iş ortakları, arkadaşları ve öğrencileri ile diledikleri ve kendilerince uygun görülecek her türlü eğitici, bilgilendirici ve tanıtıcı içeriği, bilgi ve belgeyi paylaşabilecekleri sanal bir dijital iletişim platformudur.

 

Dijitalpanotv.com hiçbir nitelikteki eğitim hizmetini vermemekte, site içerisinde sunulan bilgilerin doğruluğu, tarafsızlığı ve dürüstlüğü hakkında hiçbir garanti ve taahhüt vermemektedir.

 

Dijitalpanotv.com , site içerisinde sunulan paylaşımların mahiyeti, içeriği ve kapsamına hiçbir şekilde katkıda bulunmamakta, bu içeriği doğrudan denetlememekte ve müdahale etmemektedir.

 

Dijitalpanotv.com içerisinde oluşturulan tüm yayınların isimleri ve nitelikleri, bu yayınlarla alakalı site içersine yüklenen, paylaşılan her türlü bilgi, fotoğraf, belge ve dökümanın tüm hukuki sorumluluğu bunları erişime sunacak ilgili kişilere ait olacaktır.

 

Dijitalpanotv.com içerisinde tartışma platformları ve mesajlaşma arayüzleri aracılığı ile yazılan, paylaşılan ve açıklanan her türlü görüş ve fikir ile ilgili tüm hukuki sorumluluk bunları açıklayacak ilgili kişilere aittir.

 

KULLANICI KİMLİĞİ OLUŞTURMA
Kullanıcı kendisi tarafından girilen kimlik bilgilerinin doğruluğundan ve dürüstlüğünden sorumludur.

 

Kullanıcı kimliği oluşturulması sırasında verilecek kimlik bilgileri sitenin kullanımı ve kullanıcıların güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.

 

Kullanıcı tarafından verilen bu bilgilerin gerçeğe, temel ahlak kurallarına veya 3. kişilerin kişilik haklarına aykırılık teşkil etmesi halinde Dijitalpanotv.com ilgili kullanıcının siteye erişimini engelleme ve kullanıcı kaydını derhal kapatma hakkını saklı tutar. Dijitalpanotv.com kullanıcı kimlik bilgilerinin suistimali ile ilgili şikayetlerin varlığı halinde ilgili kullanıcı hakkında her türlü yasal yola başvurma hakkını saklı tutar.

 

Kullanıcılar kurum kodu belirttikten sonra birdaha kurum kodunu değiştiremezler.
Kullanıcı kimliğine esas teşkil edecek kayıtlar kullanıcıların bildirdikleri e-posta adresleri temel alınarak oluşturulmaktadır. Kullanıcıların sistem üzerinde görünmesini istedikleri isim-soyad, takma ad ve benzeri kullanıcı isimleri üzerinde bir kısıtlama ve denetleme yapılmamaktadır. Benzer ve/veya aynı kullanıcı isimlerinin varlığı halinde e-posta adresleri temel alınacaktır.Sistemin işlerliği ve güvenirliği adına, Dijitalpanotv.com sitesine lk yönetici kaydı yapan kullanıcılar, üyeliklerini kendi tasarrufları dahilinde sonlandıramazlar, kullanıcıların üyelik kayıtlarını sona erdirebilmeleri için durumu sistem yöneticilerine bildirmeleri zorunludur. Dijitalpanotv.com , kötü niyetli kullanım ve benzeri hallerde gerekli görürse üyenin kaydını silmeyi, sistemden kaldırmayı veya üyeliği sonlandırmayı reddetme hakkına sahiptir.

 

DİJİTAL PANO TV VE KATILIM
Dijitalpanotv.com içerisindeki tüm içerikler yalnızca site kaydını gerçekleştiren yönetici ve yöneticinin eklediği kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır.


Dijital panonun adı, dijital pano da yazılan, yayınlanan ve paylaşılan içeriklerin tamamı ilk kayıt yapan yöneticiler tarafından tayin edilecek olup, ilgili dijital panonun tüm sorumluluğu İlk Kayıt Yapan Yöneticilere(Kayıt Yöneticileri) aittir.

 

Dijitalpanotv.com içerisinde oluşturulacak tüm derslere esas teşkil edecek kayıtlar Kayıt Yöneticileri temel alınarak oluşturulmakta ve sistem tarafından her kullanıcıya birbirinden ayrı bir kurum kodu atanmaktadır. Kayıt Yöneticilerinin, ilgili dijital panonun sistem üzerinde görünmesini istedikleri Okul adı, Ders Programı, Nöbetçi Öğretmen Yerleri ve adları, Doğum günü ve nöbetçi öğrenci adları, Yemek Listesi, youtube video yayınları, okul logosu, duyuru ve haber resim ve bilgileri , vs. gibi benzeri isimleri üzerinde bir kısıtlama ve denetleme yapılmamaktadır. Benzer ve/veya aynı Dijital panonun isimlerinin varlığı halinde Kayıt Yöneticileri veya Kurum kodları ve resmi kurumların resmi mail adresleri temel alınacaktır.

 

Dijital panonun yayın kodunu sadece Kayıt Yöneticileri ve kurum koduna sahip kullanıcılar bilmektedir. Dijitalpanotv.com, kötü niyetli kullanım ve benzeri hallerde gerekli görürse katılımcıların veya kayıt yöneticilerinin dijital panoyu kullanımlarına son verebileceği gibi bu talepleri reddetme hakkına da sahiptir.

 

DOSYALAR VE PAYLAŞMA
Dijitalpanotv.com içerisindeki tüm kullanıcı ve katılımcılar, sistem içerisinde sitenin amacına uygun bilgi, belge ve dokümanı yükleyebilir, saklayabilir ve paylaşabilir.
Dosya boyutu her bir dosya için en fazla 2,5 MB’dır. Dosya büyüklükleri dosyaların biçimlerine ve ait oldukları işletim platformlarına göre farklılıklar gösterebilir. Dijitalpanotv.com, bu boyutlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 Saklama kapasitesi, dosyaların biçimlerine ve ait oldukları işletim platformlarına göre farklılıklar gösterebilir.Dijitalpanotv.com, bu boyutlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Kullanıcılar tarafından sisteme yüklenecek ve paylaşılacak her türlü bilginin tüm sorumluluğu ilgili kullanıcıya aittir.Dijitalpanotv.com, kullanıcılar tarafından sisteme özel, gizli, kişisel veya kanuna aykırı hiçbir bilginin veya belgenin yüklenmesini, saklanmasını veya paylaşılmasını kabul etmediği gibi, ilgili bilgilerin çalınmasından, kaybolmasından veya zarar görmesinden hiçbirsuretle sorumlu tutulamaz.

 

DİĞER WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR
Dijitalpanotv.com kendisi dışındaki web sitelerine doğrudan bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılar yalnızca dijitalpanotv.com sitesi kullanıcılarının faydalanması amacıyla Kullanıcılar, Kayıt Yöneticileri veya Sistem Yöneticileri tarafından sunulmaktadır. Kullanıcılar, bu web sitelerini kullanmalarından doğabilecek tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul ederler. Dijitalpanotv.com bu sitelerin içeriğini kontrol etmez ve bunların içeriği veya bu tür siteler üzerinden sunulan hizmetlerin doğruluğu hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 

GARANTİ
Dijitalpanotv.com, web sitesi ve içeriğinin kötü amaçlı program veya yazılımlardan (bilgisayar virüsü, solucan veya Truva atları gibi) arındırılmış olduğunu, belirli bir kullanım amacına veya uygulamaya koşulsuz uyumluluk göstereceği hususunda hiçbir açık veya zımni garanti vermez, teminat veya taahhütte bulunmaz. Dijitalpanotv.com web sitesinde sunulan yazılımın güncel ve hatasız olması için gerekli tüm çaba ve özeni gösterecektir ancak her halde sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği, yazılım hataları ve bunların kullanımından doğabilecek zararlara karşı hiçbir açık veya zımni garanti vermez, teminat veya taahhütte bulunmaz.

 

SINIRLI SORUMLULUK
Dijitalpanotv.com hiçbir durumda; önceden olasılığı bildirilmiş olsa bile Dijitalpanotv.com web sitesinin kullanımından, kullanılamamasından, bilgi, hizmet ve ürünlerin performansından kaynaklanabilecek icrai, ihmali veya sair eylemlerden doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, cezai, kazai ya da herhangi bir başka zarardan ve ziyandan sorumlu tutulamaz.

 

TAZMİN
Dijitalpanotv.com web sitesinin amacına aykırı, kanuna aykırı veya kötü niyetli kullanan ve kullanımına sebebiyet veren ve aracılık eden tüm kullanıcılar, Dijitalpanotv.com ve bağlı kuruluşları ve çalışanlarına yöneltilebilecek her türlü iddia, zarar, kayıp, masraf ve giderleri makul avukat ücretleri ve mahkeme masrafları ile birlikte tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

YETKİLİ HUKUK
Dijitalpanotv.com, tüm içeriği ve altyapısı ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Bu web sitesinde yer alan tüm kullanım şartlarına, Yasal uyarı ve şartlara Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır. Uluslararası nitelikteki her türlü anlaşmazlıklar Dijital Binyıl Telif Yasası (DMCA) hükümlerine tabi olacaktır.